Varför bli medlem?

Genom att bli medlem i Gröna Studenter är du med och bidrar till ett mer hållbart samhälle för både människa och klimat. Som medlem i ett studentförbund bidrar du till att svensk politik baseras på forskning. Genom att bli medlem stöttar du oss och gör vår röst och möjlighet att påverka starkare.

I Gröna studenter kan du vara medlem om du är student, ska börja studera eller har studerat på eftergymnasial nivå. Vi har inga åldersgränser men de flesta av våra medlemmar är mellan 18-35 år. Att bli medlem innebär inte att du behöver bli aktiv och ge av din tid. När du blir medlem i Gröna studenter får du gratis medlemskap i Miljöpartiet.