Valberedningens förslag till årsmötet 2017

Gröna studenters valberedning presenterar härmed sitt förslag till årsmötet 2017 gällande sammankallande, språkrör, kassör, övriga styrelseledamöter, kongressombud, representant i Miljöpartiets riksvalberedning och medlemmar i arbetsgruppen för Grön Akademi.

Gröna studenters valberedning presenterar härmed sitt förslag till årsmötet 2017 gällande sammankallande, språkrör, kassör, övriga styrelseledamöter, kongressombud, representant i Miljöpartiets riksvalberedning och medlemmar i arbetsgruppen för Grön Akademi.

Förslaget lyder som följer:

Sammankallande – Paulina Koskenniemi (omval till styrelsen)
Paulina har under det föregående året suttit som sammankallande i Gröna studenters riksstyrelse och har varit uppskattad av resten av styrelsen. Hon tar med sig viktig erfarenhet från den rollen. Paulina är ansvarstagande och behärskar konsten att både lyssna in allas åsikter och se till att styrelsen fattar effektiva beslut. Valberedningen har ett stort förtroende för att Paulina kommer att utföra arbetet väl även i fortsättningen, och föreslår därför henne på nytt till sammankallande i riksstyrelsen!

Språkrör – Tomas Hedlund (nyval)
Tomas har flera års erfarenhet av Gröna studenter och Miljöpartiet. Han är för närvarande språkrör för GS Malmö och sitter som vice ordförande i miljönämnden i Malmö stad. Under föregående år har han varit sammankallande i Gröna studenters idéprogramsgrupp. Som person är Tomas organiserad och får saker att hända – både när han själv har ett uppdrag och när en grupp har en uppgift framför sig. Med sitt brinnande engagemang för klimat och jämlikhetsfrågor tror valberedningen att Tomas kommer göra sitt yttersta för att göra Gröna studenters röst hörd!

Språkrör – Klara Westby (nyval)
Klara är en socionomstudent från Lund med ett starkt politiskt engagemang. Hon är för närvarande språkrör för Grön Ungdom Syd, varifrån hon tar med sig erfarenhet och kunskap av både internt ledarskap och medialt påverkansarbete. Klara är van vid att ha många bollar i luften och att jobba under tidspress. Hon är ansvarstagande och påläst, särskilt inom sina hjärtefrågor utbildning och hälso- och sjukvård. Som språkrör vill hon vara med och göra Gröna studenter till en politisk kraft att räkna med – det tror valberedningen att Klara har alla förutsättningar att lyckas med!

Kassör – Leonora Heimdahl (omval till styrelsen, fast ny på positionen)
Leonora har god erfarenhet av organisationen efter ett år i riksstyrelsen och ett långt engagemang i styrelsen för GS Uppsala. Tidigare erfarenhet som kassör i GS Uppsala, juriststudier och en känsla för struktur gör att vi tror att hon kommer sköta kassörsjobbet utmärkt. Hon visar dessutom ett intresse och ett engagemang för att bidra till styrelsens övriga arbete. Med sin analytiska förmåga tror vi att hon blir en stor tillgång!

Styrelseledamot – Per Lundberg (omval till styrelsen, fast ny på positionen)
Per har en lång erfarenhet av engagemang i Miljöpartiet, Grön Ungdom och inte minst i Gröna studenter. Dessutom har han internationell erfarenhet efter att ha arbetat för de gröna i Georgien under en termin. Efter ett år som kassör i riksstyrelsen är Per nu inställd på att arbeta mer strategiskt, med siktet inställt på valrörelsen 2018. Per är en beprövad kandidat som vi tror kommer bli en viktig del av nästa års styrelse!

Styrelseledamot – Rebecka Le Moine (nyval)
Rebecka är en god kommunikatör som både bloggar, är aktiv i sociala medier och syns i traditionella medier. I arbetet med sin masteruppsats har hon för Världsnaturfondens räkning studerat arbetet med att återinföra tigern i Kambodja. Med sin examen i biologi och genom sitt arbete med att inventera naturvärden bidrar Rebecka med miljökunskaper på djupet. Hon är drivande, ser till att alla i en grupp mår bra och har en passion för miljöfrågor – därför tror vi på henne som ledamot i riksstyrelsen!

Styrelseledamot – Nike Halvardsson (nyval)
Nike tar med sig viktiga erfarenheter från sitt tidigare engagemang i Grön Ungdom. Hon är en person med tydlig ideologisk kompass och hon har ett intresse för att bidra till Gröna studenters kommunikation. Nike vill arbeta för att Gröna studenter ska få en tydligare och mer synlig roll gentemot Miljöpartiet och i samhällsdebatten. Med noggrannhet och stor effektivitet i sitt arbete tror vi att hon kommer lyckas med att utveckla organisationen!

Revisor
Valberedningen har idag inget förslag, men tar fortsatt emot kandidaturer och nomineringar! Anmäl ditt intresse eller nominera någon annan genom att maila valberedningen@gronastudenter.se.

Representant i MPs riksvalberedning – Andréa Henriksson (nyval)
Andréa är en riktig veteran i förbundet med bland annat styrelseuppdrag i GS Uppsala och riksvalberedningen på sin meritlista. Hon har ett stort nätverk inom den gröna rörelsen och  har lätt att lära känna nya personer. Genom studier i juridik och kulturantropologi har hon en god förståelse för hur samhället och organisationer fungerar. Hennes förmåga att både få saker gjorda och se till att arbeten i grupp fungerar gör att hon kommer bli en stor tillgång i MP:s riksvalberedning!

Kongressombud – Giancarlo Ita Gomero (nyval)
Giancarlo studerar juridik och är ordförande för GS i Stockholmsregionen. Han har haft förtroendeuppdrag inom både Grön Ungdom och Miljöpartiet på riks-, regional och lokal nivå. Han var även ombud för MP Haninge vid förra årets kongress. Som kongressombud vill han arbeta för att stärka Gröna studenters inflytande på Miljöpartiets politik. Giancarlo är välformulerad både i tal och skrift och passar därför utmärkt som kongressombud!

Kongressombud – Paulina Koskenniemi (nyval)
Paulina har under det föregående året suttit som sammankallande i Gröna studenters riksstyrelse och har varit uppskattad av resten av styrelsen. Hon tar med sig viktig erfarenhet från den rollen. Om hon, som vi föreslår, får fortsatt förtroende som sammankallande kan hon som kongressombud bidra med en stark förankring till riksstyrelsens arbete och externa utspel.

Kongressombud – Elin Hylander (nyval)
Elin har med sin bakgrund som språkrör för Gröna studenter viktig erfarenhet som kongressombudsgruppen kan dra nytta av. Som språkrör fick hon möjlighet att finslipa sin kommunika förmåga, både i tal och skrift. Detta är en viktig förmåga när kongressombuden ska driva igenom våra idéer på kongressen.

Grön akademi – Elin Hylander (nyval)
Elin Hylander har under de senaste två åren varit språkrör för Gröna studenter. Hon har en stark koppling till akademin och utbildningsvärlden genom tidigare arbete på utbildningsdepartementet, en snart genomförd lärarutbildning och ett stort intresse för frågorna. Vi föreslår Elin för att hon bidrar med många kloka idéer, kontinuitet och en positiv inställning!

Grön akademi – Alina Koltsova (nyval)
Alina har varit aktiv i Grön Ungdom och Miljöpartiet i flera år och har erfarenhet från en mängd olika uppdrag, bland annat som ledamot i Grön Ungdoms internationella utskott samt ledamot i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté. Som arrangör för Grön akademi vill hon bidra till en starkare vetenskaplig grund för den gröna ideologin. Vi tror att Alina med sitt brinnande engagemang kommer att bidra till att Grön akademi blir lärorikt och utvecklande.

Grön akademi – Clara Lundmark (nyval)
Med ett mångårigt engagemang från den gröna rörelsen och en utbildning i projektledning är Clara väl rustad för detta uppdrag. Med pedagogisk kompetens från en pågående förskollärarutbildning och kulturell kompetens från olika sådana utbildningar kan hon nog se till att Grön akademi blir både lärorikt och underhållande. Clara är social och utåtriktad och utstrålar en stor vilja att ta sig an detta uppdrag!

Gröna studenters valberedning 16/17 har bestått av:

Henrik Axelsson
Karl Holmberg
Linnea Joandi
Sofie Lemontzis
Björn Lindgren