Valberedningen

Valberedningen är en förtroendevald grupp inom Gröna Studenter som väljs under Riksårsmötet och är självständiga från riksstyrelsen och arbetar precis som riksstyrelsen på förtroende från organisationens medlemmarna. Valberedningens uppdrag är att förbereda valet till olika förtroendeposter och ge förslag på vilka som ska väljas till språkrör, riksstyrelsen, revisorer och andra förtroendeposter. När de har lagt sitt förslag är det upp till medlemmarna att på riksårsmötet besluta om de vill välja de som valberedningen föreslår eller någon annan. Under året kan även riksstyrelsen välja personer till olika uppdrag och även då brukar valberedningen förbereda valet och ge förslag till riksstyrelsen inför deras beslut.

För att kunna göra ett bra arbete är det bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i organisationen och deltar på olika möten och aktiviteter under året och prata med medlemmarna för att få veta vad de tycker och vilka personer och kompetenser som finns. Under året följer de riksstyrelsens arbete, vad som händer i organisationen och hur den utvecklas. På detta sätt har de möjlighet att se om det saknas viss kunskap eller kompetens och vad för kompetens som kommer behövas framöver. Valberedningen kan både ta emot nomineringar och själva söka upp personer som de sedan intervjuar innan de lägger sitt förslag.

Vill du komma i kontakt med valberedningen? Känner du någon som du tror skulle passa bra till ett visst uppdrag eller är du intresserad av ett uppdrag? Tveka inte att kontakta valberedningens sammankallande!

Valberedningen 16/17
Gruppens valdes på riksårsmötet i februari 2016 och deras uppdrag är att bereda val under verksamhetsåret 16/17 och lägga förslag på kandidater till riksårsmötet 2017. Vill du komma i kontakt med valberedningen kontaktar du Björn som är sammankallande och leder gruppens arbete.

Björn Lindgren, Sammankallande
E-post: lindgren.bj@gmail.com
Telefon: 070-395 02 37

Henrik Axelsson, ledamot
Linnea Joandi, ledamot
Sofie Lemontzis, ledamot
Karl Holmberg, ledamot