En farlig flirt med främlingsfientliga krafter

Nyss presenterade regeringen och den borgerliga oppositionen ett gemensamt förslag för att hantera situationen för flyktingar i Sverige. Det finns några positiva aspekter i överenskommelsen. Alla kommuner ska vara med i deltagandet och barnfamiljers rätt kommer att värnas. Det kommer att ske en utredning om lagliga vägar och vi kommer att öka andelen kvotflyktingar som vi tar emot.

Men det finns delar i överenskommelsen som pekar åt helt fel håll. Med dagens uppgörelse gör Sverige avkall från den humana linje som så länge kännetecknat vårt lands politik. De utsträckta händerna visade sig vara lika tillfälliga som de uppehållstillstånd de höll i.

Med tillfälliga uppehållstillstånd tar vi varken ansvar för de människor som flytt hit eller för Sverige. De tillfälliga uppehållstillstånden kommer inte stoppa konflikterna i vår omvärld eller de människor som flyr från dem.

Ett besked om att Sverige erbjuder skydd, men bara med armbågen under en kort period, innebär svagare incitament att lära sig svenska och hitta ett arbete. Att människor som flytt från krig ska behöva leva med resväskan packad i hallen kommer leda till ökad psykisk ohälsa och minskad förmåga att tillgodogöra sig etableringsåtgärder. Tillfälliga uppehållstillstånd kommer alltså leda till att integrationen försämras. Det handlar bara om ihålig signalpolitik.

Enligt Migrationsverkets senaste prognoser kommer historiskt många människor att söka asyl i Sverige de kommande åren. Migrationsverkets personal jobbar i skift för att hinna med att hantera alla ansökningar. Att i det läget välja att fördubbla deras arbetsbörda är orimligt. Ingen tror i dag att IS kommer att vara besegrade och fred råda inom tre år. Därför kommer tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar därifrån kommer att behöva omvandlas till permanenta ändå. Migrationsverket kommer alltså behöva pröva deras ansökan igen, helt i onödan.

Fram till 1984 hade Sverige ett system med tillfälliga uppehållstillstånd som norm. Detta avskaffades eftersom bara en handfull flyktingar inte fick fortsatt beviljat uppehållstillstånd och den dubbla prövningen var helt i onödan. När vi fick permanenta uppehållstillstånd minskades antalet ärenden med 8 000-10 000. Att återinföra tillfälliga uppehållstillstånd är att backa in i framtiden med mer byråkrati, högre kostnader och mindre trygghet.

Slutligen så är det en farlig flirt med de främlingsfientliga politiska krafter vi kämpat så hårt för att de inte ska få inflytande. Fortsätter vi på den här banan kommer vi snart inte känna igen vårt land. Under den värsta flyktingkrisen i modern tid är det ovärdigt ett rikt land som Sverige att göra sitt bästa för att färre människor ska få komma hit.

Lär artikeln i sin helhet här: En farlig flirt – Dagens Samhälle

Nyhetsbrev Nr 3 – 2015

Äntligen är årets tredje nyhetsbrev här! Snart kommer cirka 40 medlemmar träffas i Stockholm för årets utbildningshelg Grön Akademi där fokus kommer vara våra tre politiska fokusfrågor; studenthälsa, bostadssituationen samt kvalitet inom högre utbildning. Riksstyrelsen i sin tur är i full fart med att arbeta fram nästa års verksamhetsplan och riksårsmötet har börjat planeras. Lokalavdelningarna har full fart med massa aktiviteter och några medlemmar har representerat Gröna Studenter utomlands. Du kan också söka vår praktikanttjänst!

Behöver du hjälp eller stöd med något kontakta Mikaela på kansliet på info@gronastudenter.se
Läs hela nyhetsbrevet här!

Praktisera hos oss!

Praktisera hos Miljöpartiets studentförbund

Vill du arbeta för att sprida den gröna ideologin och Miljöpartiets politik? Vill du arbeta med att koppla samman forskning och politikutveckling? Vill du stärka unga och studenters inflytande och påverkansmöjligheter? Vill du vara med och utveckla en organisation? Är du självgående, kreativ och tar initiativ? Då vill vi ha dig som praktikant på Gröna studenter!
Inför vårterminen 2016 söker vi en praktikant till vårt kansli i Stockholm. Huvudfokus kommer vara kommunikationsarbete men du kommer även delta i det vardagliga arbetet på kansliet och få stor insyn i hur en organisation fungerar och styrs. Du kan exempelvis få jobba med vår hemsida, sociala medier, ta fram material och tillsammans med språkrören arbeta med politiska frågor.

Vilka är vi?
Gröna studenter är Miljöpartiets studentförbund och samlar studenter i hela Sverige och arbetar för att både föra ut och utveckla Miljöpartiets politik utifrån vårt eget idépolitiska program. Vi har också ett stort fokus på att koppla samman forskning med politisk idéutveckling. Under det senaste året har vi fokuserat på studenters hälsa, kvalitet i högskolan, bostadspolitik och stadsutveckling.

Vi delar kansli med Miljöpartiet, Grön Ungdom, Miljöpartiets biståndsorganisation Green Forum och den gröna tankesmedjan Cogito i centrala Stockholm.

Vem är du?
Vi vill att du har ett intresse för det ideella föreningslivet och för politiskt arbete. Du är självgående, kreativ, fokuserar på utveckling och ser möjligheter. Du sympatiserar med Miljöpartets politik men behöver inte vara medlem. Vi tror att du studerar media och kommunikation, statsvetenskap, PR, projektledning, journalistik, mänskliga rättigheter eller miljöstudier. Det är meriterande om du har erfarenhet av Adobe-programmen.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder möjlighet att ta stort ansvar och arbeta och utveckla egna projekt såväl som att vara del av det vardagliga arbetet på kansliet samt möjlighet att bygga ett stort nätverk inom den gröna rörelsen.

Vi ser till dina erfarenheter och profil när vi sätter mål och arbetsbeskrivning och det är viktigt för oss att du får arbeta med utvecklande arbetsuppgifter och ta eget ansvar. Din praktik kommer ge värdefull erfarenhet för att arbeta inom civilsamhället och offentlig sektor.

Förutsättningar och ansökan
Praktiken är på heltid under våren 2016. Vi vill att du gör praktiken som en del av din utbildning och ställer krav på att du ska ha en huvudman genom ditt universitet/högskola/yrkeshögskola.

Praktiken är oavlönad och förlagd på vårt kansli i centrala Stockholm med möjlighet att arbeta delvis på distans. Du kommer att handledas av förbundets organisationssekreterare.
Det kan även finnas möjlighet att komma in på en kortare praktik och jobba mer avgränsat med ett visst projekt.

Intervjuer sker löpande så skicka personligt brev och CV om max en sida var till organisationssekreterare Mikaela Wikström på mikaela.wikstrom@mp.se snarast, men senast 10 november. Det går såklart också bra att höra av sig med frågor.

Mikaela Wikström
Organisationssekreterare

076-941 10 68
mikaela.wikstrom@mp.se

Gröna studenter
gronastudenter.se

Läs hela annonsen här!

Elins sensommartal

Hur ser världen ut idag?

Min vän fick en kartbok i present av en släkting med motiveringen: ”Den ger alltid relevant kunskap om världen.” Sovjetunionen, Indokina, Rhodesia är väl fortfarande aktuella stater? Samhället förändras. Vår kunskap om världen måste följa med.

I vintras arrangerade vi gröna en föreläsning med Hans Rosling. Rosling berättade att vi har en daterad syn på samhället. Därför fattar vi felaktiga beslut.

Under de senaste dagarna har vi sett hur media påverkar genom #refugeeswelcome. Det ger mig hopp när vi kan enas i viktiga frågor.

Men denna mediala värld skrämmer också! Idag ser du bara den information du själv söker upp. Vi får vi alltid vår bild bekräftad. Hur många vänner har du på Facebook som inte håller med dig?

Man inte kan lita på media för att få kunskap. Vi måste ha med oss utbildning. Idag är ett kritiskt tänkande det viktigaste vi kan lära oss. Det är grunden inom akademin. Därför är högskoleutbildning så viktig för framtiden.

Vem kan studera idag?

Studenter förväntas vänta med att skaffa barn, ha möjlighet att jobba extra och förväntas framför allt vara friska. Detta gör att många människor tvingas välja bort studier.

Idag saknar studenter ekonomisk trygghet vid sjukdom. Man måste ta studiemedel för att kunna få ersättning. Om du under hösten lever på sommarjobbets lön blir det svårt om du blir sjuk. Gröna studenter vill att tryggheten kopplas till studierna istället.

Idag kan man inte vara sjukskrivna på deltid. Många studenter hoppar därför av sina utbildningar. Studenter har också 30 dagars karenstid vid sjukdom, vilket är alldeles för långt.

Allt detta leder till att vi förlorar kompetens. Som vår regeringskollega säger: ”Alla ska med”. Vi behöver skyddsnät som gör att studenter kan fokusera på kunskap, inte på att oroa sig för framtiden. Det är först då vi kan sprida det kritiska tänkandet till fler.

Vem vet vilken kunskap vi behöver för att klara morgondagen?

I höst sker nästa klimattoppmöte. Vi vet egentligen vad som behöver göras. Ändå är det så svårt att få till en omställning. Vad får människan att ändra sitt beteende? Vi behöver olika slags kunskap för att klara av framtidens utmaningar.

Idag får vissa akademiska ämnesområden mer resurser än andra. En naturvetarstudent får exempelvis dubbelt så mycket resurser som en humanist.

Men för att kunna bygga en hållbar värld måste vi ha med hela samhället. Vi behöver kunniga beteendevetare, ekonomer och grundskolelärare. Därför behöver pengarna fördelas mer jämnt inom högskolan. Alla studenter ska ha rätt till tio timmars lärarledd tid i veckan.

God undervisning till studenter är det bästa sättet att sprida forskningsresultat.

Vad är då Sveriges största utmaning?

Någonstans längs vägen har många förlorat hoppet. För min generation blir det allt svårare att bli vuxen, eftersom bostadsbristen gör att unga inte kan flytta hemifrån.

Vi behöver fler bostäder! Det finns resurser att ta. Om vi fasar ut ränteavdraget har vi råd! Då kan beskattningen på hyresrätter sänkas, vi kan bygga fler små lägenheter och nya studentbostäder. Vi kan bygga ut kollektivtrafiken och därmed göra fler områden attraktiva att bo i.

Idag måste kommunerna bygga p-platser till nya bostadshus. Det gör boendet dyrare och varje parkering på gatan tar upp samma plats som sex möjliga studentboenden. Vi kan istället skapa städer där bilen inte behövs!

Löser vi bostadsbristen kan många andra problem övervinnas. Vi kan bygga samman samhället och ge människor möjlighet till jobb eller studier. Vi kan minska segregationen.

Sammanfattningsvis skapar vi bilden av samhället tillsammans. Under de senaste dagarna har vi sett forskare debattera och sprida kunskap. Minns att vi samhällsengagerade kan göra samma sak! Du kan använda din kunskap till att bygga ett bättre samhälle.

Därför måste fler få tillgång till högre studier. Studenter behöver större trygghet, bättre undervisning och någonstans att bo. Då kan den kunskapen nå många fler och unga människor kan få hopp om framtiden.

 
Foto: Fredrik Hjerling

Sensommartal i Uppsala

I veckan höll Åsa Romson sitt sensommartal i Uppsala. Vårt språkrör Elin Hylander höll då tal före vår vice statsminister. Talet handlade om studenters rätt till trygghet, behovet av fler bostäder för unga och vikten av kunskap. Foto: Dan Petterson

 

MP_sensommartal1

”Man inte kan lita på media för att få kunskap. Vi måste ha med oss utbildning. Idag är ett kritiskt tänkande det viktigaste vi kan lära oss. Det är grunden inom akademin. Därför är högskoleutbildning så viktig för framtiden. Fler människor måste få möjlighet till ny kunskap.”

Du kan läsa talet i sin helhet här: http://www.gronastudenter.se/elins-sensommartal/

MP_sensommartal4

På plats fanns också lokala engagerade från Gröna studenter Uppsala. Från vänster: Anders Mankler, språkrör Gröna Studenter Uppsala. Caisa Lycken, ordförande Uppsala Studentkår. Elin Hylander, språkrör Gröna studenter. Klara Ellström, språkrör Gröna studenter Uppsala.

MP_sensommartal3

Inrikesministern Anders Ygeman var på plats för att lyssna till Miljöpartiet och Åsa Romsons sensommartal.

MP_sensommartal2

Romsons tal lyfte upp vikten av medmänsklighet. Människor som flyr till Europa idag ska mötas med lagliga vägar och en mänsklig asylprocess. Romson talade också om nyfikenhet, en utbyggnad av högskolan och nya hållbara lösningar. Det behövs en klimatoffensiv och vi behöver alla bli planetskötare likt Johan Rockströms förslag.

Du kan läsa talet i sin helhet här: http://www.mp.se/just-nu/sensommartal

Resa till EU-parlamentet i Bryssel

OBS. Alla platser är fyllda!

Nu kan ni anmäla er till höstens kanske roligaste och mest intressanta happening, miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson bjuder in GS till Bryssel. Ta chansen att gå på intressanta seminarier, mingla med Europarlamentariker, besök på EU:s institutioner, pubhäng och framförallt umgås med andra politiskt intresserade Gröna Studenter, både nya, gamla och före detta aktiva. Följ med oss till Bryssel den 12 till den 14 november.

Det finns inget krav på att vara aktiv. Denna resa är till för att sprida information och skapa engagemang samt kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan nya och gamla medlemmar. Träffa före detta aktiva medlemmar och engagerade i olika lokalavdelningar med allt från 0 dagar till 10 års engagemang.

Max Andersson bjuder in till denna resa och bekostar en del av denna, summan baseras på avreseort för gruppen i sin helhet men ligger på ca 350 EUR. Spara kvitton. Resan bokas på egen hand och bidrag erhålls om man deltar på några obligatoriska moment som består av möte med Max Andersson, rundvandring i parlamentet samt besök med en föreläsning om hur EU fungerar. Det är därför viktigt att du kan delta på seminariet på eftermiddagen på torsdagen den 12 november och på rundvandringen fredagen den 13:e november. Vi kommer att rekommendera dig ett boende i samband med att du får bekräftelse på din anmälan.

Vi har av praktiska skäl 18-årsgräns och maximalt antal är 35 personer så det är först till kvar som gäller.
Pass måste medtagas.

Preliminärt schema:
Torsdag 12 november
Kl 10:30 Samling på EU (Place Luxemburg)
Kl 11.00 Utskottsbehandling
Kl 12:00 Lunch i Parlamentets personalmatsal (obligatorisk föranmälan gäller)
Kl 13:00 Parlamentarium
Besök på Parlamentarium som är en utställning om parlamentet med mysig souvenirshop
Ni kan också passa på att checka in på era hotell och hostel.
Kl 16:00 Samling för OBLIGATORISK DEL, kom i tid!
Kl 16:15 Obligatoriskt seminarie
Delta på seminarie i EU-parlamentet med parlamentariker Max Andersson
Kl 18:30 Obligatorisk gemensam middag
Kl 19:30 Utgång och social aktivitet tillsammans med parlamentariker Max Andersson på Place de Luxemburg

Fredag 13 november (tider kan ändras liksom de olika aktiviteterna flyttas runt)
Kl 9:00 Samling på EU
Kl 9:30 Besök hos Gröna Gruppens advisors
Kunniga politiskt sakkunniga som arbetar för hela den gröna gruppen
Kl 11:00 Besök hos den svenska permanenta representationen, det är svenska regeringens ambassad
Kl 12:00 Lunch
Kl 13:00 Besök på EU-kommissionen
Kl 16:00 Stadsvandring
Titta på Manneken Pis och Janneken Pis. Belgisk våffla m.m.
Kl 19:00 Mingel på den legendariska puben Delirium med personer som jobbar eller praktiserar på EU:s olika institutioner.

Lördag 14 november
Dag: Antingen valfri aktivitet eller besöka någon/några turisattraktioner
Då vi är en stor grupp kan vi göra flera olika utflyktsgrupper. Förslagen är att besöka ett bryggeri eller järnatomen från världutställningen eller jogga i den stora parken.
Kväll: Fest och andra trevligheter.

Söndag 15 november
Hemfärd och utcheckning på eget ansvar
Anmälan är bindande och skickas till GSBRYSSEL2015@gmail.com och skall innehålla följande uppgifter.

Namn:
Födelsedag och födelseår:
Nationalitet:
Passnr:
Adress:
Telefonnummer:
In case of emergency contact name and tel number:
Allergier:
Lokalavdelning:
Lokalavdelningsansvarig (om någon):

Jag intygar också att jag har giltig reseförsäkring (ingår i din hemförsäkring) samt att jag efter att ha bokat min resa kommer att meddela ankomsttid och resedetaljer. Ta också gärna med EU-försäkringskort som erhålles från försäkringskassan. Kan beställas på nätet.

Första numret av Vy släpps idag!

Första numret av Vy släpps idag!

Den 1 september kommer det allra första numret av Gröna studenters tidskrift Vy. Vy är uppföljaren till tidningen DeFacto. I denna utgåvan fokuserar vi på konsumtion, där vi bland annat tittar närmare på individens ansvar att rädda världen, identitet och konsumtion och fossil free rörelsen. Dessutom tar vi tempen på miljöpartisters konsumtionsvanor. Skiljer de sig från befolkningen i stort? Svaret finns att finna i tidningen.

Tidskriften kommer att kunna köpas genom MP-butiken och kommer ut två gånger per år, i början av varje termin. Lokalavdelningar kan köpa in tidskriften, både till sina medlemmar och till andra som är intresserade av grön politik. Den är perfekt att dela ut till intresserade, nya medlemmar och som gåva till föreläsare. Med tidskriften vill vi genom forskning gå djupare i frågor som berör den gröna rörelsen. Följ oss på Facebook, bloggen, eller Twitter för mer information.

/Redaktionen för tidskriften Vy

PS. Vill du vara med och arbeta fram nästa nummer? Vy söker flera skribenter. Kontakta chefredaktör Sabina Karvo på karvosabina@hotmail.com

vynummer1

Nyhetsbrev Nr 2 – 2015

Nu är det dags för årets andra nyhetsbrev. Det har varit en intensiv vår med en ny styrelse och ett nytt kansli och nu börjar vi varva ner inför sommaren och lite ledighet. Men först är vi så klart på plats i Almedalen! Du kan läsa om Gröna studenters medverkan på Miljöpartiets kongress i Örebro, bli inspirerad av en grym regional utbildning och göra en enkät om konsumtionsvanor samt hälsa på två nya personer i riksstyrelsen. Vi påminner också om att förnya ditt medlemskap om du inte redan har gjort det.

Kansliet kommer vara sommarstängt från 4 juli – 16 augusti och riksstyrelsen kommer också vara lediga olika delar av sommaren. Vi hoppas ni också får möjlighet att vara lediga och vila upp er innan vi tar nya tag i augusti.

Du kan läsa allt eller bara det du tycker verkar intressant genom att klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen.

Så läs, bli peppad och om du inte redan är det, bli aktiv!

Här kan du läsa hela nyhetsbrevet

TACK till alla grymma medlemmar för en fantastisk vår!

GLAD SOMMAR!

Följ med Gröna studenter till Almedalen!

Även i år kan du hyra boende av Gröna studenter i Visby under Almedalen! Det kan du göra oavsett om du är medlem eller inte.

Gröna studenter hyr ut sovplatser på två olika boenden i Visby i flerbäddsrum med möjlighet till matlagning. Du hyr för hela veckan, alltså 28 juni- 5 juli men du kan själv välja när du anländer och när du åker.

Pärongården är ett fint hus med härlig trädgård ca 800 m från ringmuren och består av flera lägenheter som rymmer mellan 4-8 personer i varje. Det andra är ett boende innanför muren som är ett gammalt B&B som vi hyr av en privatperson med supercentralt läge. Du tar själv med dig sängkläder och handduk och ansvarar för att städa innan avfärd. Vilket boende du kommer bo på och mer info om det specifika boendet kommer du få i juni.

Gröna studenter kommer ha en person på plats hela veckan som är ansvarig för boendena och kan hjälpa till vid behov.

Bokning
Pris för medlemmar i Gröna studenter: 3000kr
Pris för icke-medlemmar: 3800kr

Boka boende genom denna länk: Bokningsformulär
Om du inte redan är medlem kan du bli det genom denna länk: Bli medlem

BOKA SENAST 25 MAJ! Först-till-kvarn-principen gäller.

Bokningen är bindande vilket innebär att du binder dig till att betala hela avgiften. Du binder dig också vid att följa de regler som gäller på respektive boende, vilket du kommer få mer information vid efter bokning. När du bokat kommer du få en faktura skickad till din mejl.

Resa
Glöm inte att boka resa i god tid. Gröna studenter kommer inte anordna gemensamma resor utan alla ansvarar själva för att ta sig dit.

Vi ses!
Vi hoppas att du kommer få en fantastisk spännande, rolig och solig vecka i Almedalen 🙂

Om du har några frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till Mikaela som är organisationssekreterare på info@gronastudenter.se eller 076-941 10 68.

Hoppas vi ses i Visby!

Utlysning till uppdrag inom Gröna studenter

Gröna studenter riks utlyser tre nya uppdrag som går att söka till under våren 2015. De tre uppdragen är en hemsidegrupp, ett fyllnadsval till riksstyrelsen och en idéprogramsgrupp.

Nomineringar och kandidaturer till uppdragen ska vara inskickade senast 17 maj.

1. Hemsidegrupp
Gruppen ska bestå av max 5 personer varav en är ledamot i riksstyrelsen. Gruppen kommer att ha i uppdrag att göra en inventering av vad som finns på nuvarande hemsida och utvärdera detta i relation till hemsidans syfte. Utifrån diskussionen ska gruppen ta fram förslag på en långsiktig strategi för Gröna studenters hemsida. Utifrån strategin ska gruppen sedan ta fram önskvärd ny funktionalitet på hemsidan och lösa eventuella problem som uppstår. Det är meriterande att ha relevant teknisk kompetens, men det är inget krav. Dock krävs ett intresse för kommunikation och tankar om hur hemsidor på bästa sätt kan utformas och fyllas med innehåll. Gruppens arbete sker under året och ska vara avslutat till årsmötet 2016. Detta är en chans att utveckla din förmåga inom digital kommunikation och hjälpa Gröna studenter att bli ännu bättre på att nå ut med sitt budskap.

2. Fyllnadsval till riksstyrelsen
En av ledamötena i nuvarande styrelsen ska studera utomlands och måste avsäga sig sitt uppdrag. Därför söker Gröna studenter nu en ny ledamot som ska väljas i juni och sitta i riksstyrelsen året ut. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller motsvarande är meriterande men inget krav. I riksstyrelsen är du med och utarbetar den långsiktiga strategin för förbundet, men jobbar också med det lite mer handfasta genomförandet av planerna. Kandidera till riksstyrelsen om du vill vara med där det händer och ta viktiga beslut om Gröna studenters framtid!

3. Idéprogramsgrupp
Till årsmötet 2016 ska Gröna studenter ta fram förslag på nytt idéprogram. Idéprogramsgruppen ska bestå av medlemmar i Gröna studenter och ledamöter i riksstyrelsen. Syftet med Gröna studenters idéprogram är att samla och konkretisera politik i huvudsak kring studentfrågor, utbildningsfrågor, och forskningsfrågor. Det kan även behandla andra politiska frågor. Det är meriterande att ha goda kunskaper om Gröna studenters och Miljöpartiets politik. Uppdraget ger dig möjlighet att lära dig mer om och diskutera vår politik, och framförallt möjlighet att påverka vad Gröna studenter ska fokusera på i framtiden.

Känner du någon som du tror skulle passa för dessa uppdrag, eller vill du själv kandidera? Kontakta i så fall Gröna studenters valberedning på valberedningen@gronastudenter.se senast den 17 maj kl 23.59!

Du kan även kontakta valberedningens sammankallande Björn Lindgren på 070-3950237. Om du nominerar någon – skriv gärna en kort motivering och kontaktuppgifter till dig och den du nominerar. Om du kandiderar själv räcker det att anmäla ditt intresse och dina kontaktuppgifter så följer vi upp med frågor och/eller en intervju.