Om organisationen

Gröna Studenter är Miljöpartiet de grönas studentförbund och vi jobbar för att att föra ut och utveckla Miljöpartiet de grönas politik utifrån vårt eget idépolitiska program samtidigt som vi har ett stort fokus på att koppla samman forskning med politisk idéutveckling. Gröna studenter är till för dig som är nära, i eller har avslutat eftergymnasiala studier.

Gröna studenter har en vision om ett samhälle som tar hänsyn till både människor och miljö. Vi tror att det behövs kunskapsutveckling inom politiken för att skapa ett hållbart samhälle och en långsiktig politik. För att klara av framtidens utmaningar behövs ett modernt samhälle med ett kritiskt tänkande och ett tvärvetenskapligt perspektiv. I Gröna Studenter tror vi på ett hållbart samhälle där politiska beslut baseras på vetenskap och forskning och inte på populism eller kortsiktiga vinstintressen.

Gröna studenter tror på ett kunskapssamhälle där det lätt och tillgängligt för människor att studera, vi tror att det är lika mycket en investering för samhället som för individen. Den gröna visionen om ett starkt kunskapssamhälle kräver satsningar på utbildningens kvalitet men också på studenternas ekonomiska situation genom bland annats höjda studiemedel.

Gröna Studenter delar kansli med Miljöpartiet, Grön Ungdom, Miljöpartiets biståndsorganisation Green Forum och den gröna tankesmedjan Cogito i centrala Stockholm.

Gröna studenter har cirka 1100 medlemmar.