Medlemshandboken

Hela vår demokrati bygger på att människor engagerar sig ideellt och de flesta föreningar bygger på och är beroende av att människor ger av sin tid för att de ska fungera. Så är det för Gröna studenter och Grön Ungdom. Det är våra medlemmar som är organisationen och gör verksamheten och utan våra aktiva medlemmar skulle vi inte finnas.
 
Vi vill underlätta för dig att vara aktiv medlem hos oss. I medlemshandboken hittar du en massa tips och hjälp för att förenkla ditt engagemang och utvecklas som ledare. I texterna finns det ofta länkar som tar er vidare till andra sidor med fördjupad information om något.