KANDIDERA TILL SPRÅKRÖR FÖR GRÖNA STUDENTER

Då Gröna Studenters ena språkrör av personliga skäl valt att avsäga sig sitt språkrörsuppdrag kommer ett nytt språkrör tillsättas på riksstyrelsens nästa ordinarie styrelsemöte den 22a september. Valberedningen kommer fram till dess att bereda valet, och det är redan nu möjligt att kandidera själv eller nominera en annan.

Som språkrör är du ett av organisationens två ansikten utåt och är också en del av riksstyrelsen. Uppdraget innefattar bland annat arbete med medier, sociala medier, att ta debatter, representera organisationen gentemot Miljöpartiet på riksnivå, delta i riksstyrelsens arbete och besöka lokalföreningar.

Ett mycket spännande och utvecklande uppdrag, men som också kräver mycket tid och energi! Sista datum att kandidera och nominera är 27/8. Observera att ett nya språkröret inte behöver vara en man, trots att det avgående språkröret var det.

Hur gör jag för att själv kandidera eller nominera någon annan? Känner du någon som du tror skulle passa för uppdraget, eller vill du själv kandidera? Kontakta i så fall Gröna studenters valberedning på valberedningen@gronastudenter.se senast 27 augusti 23.59! Du kan även kontakta valberedningens sammankallande Tobias Gustavsson på 0732623843. Om du nominerar någon – skriv gärna en kort motivering och kontaktuppgifter till dig och den du nominerar. Om du kandiderar själv räcker det att anmäla ditt intresse och dina kontaktuppgifter. Du som kandiderar kommer att få ett kandidatformulär skickat till dig med ett antal frågor att svara på, för att ge oss i valberedningen ett bra underlag för vårt beslut. Vi kommer dessutom att hålla intervjuer över telefon med vissa kandidater.