Gröna Elin fick förnyat förtroende

Elin Hylander från Örebro har återvalts som ett av två språkrör för Gröna studenter. Som nytt språkrör valdes Tobias Gustavsson från Malmö. Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund som driver gröna frågor med studentfokus. Organisationen har cirka 1100 medlemmar.

Elin Hylander är 25 år gammal och studerar till ämneslärare (gymnasiet), med inriktning på samhällskunskap och historia vid Örebro universitet. Under Elins första år som språkrör för Gröna studenter har förbundet arbetat fram ett nytt idépolitiskt program.

– Gröna Studenters idéprogram är nu klubbat. Det innebär att vi framöver kommer att arbeta med visionen om ett fossilfritt samhälle och en hållbar bostads- och stadsutvecklingspolitik tillsammans med vår traditionella studentpolitik, säger Elin Hylander.

Gröna Studenter kommer också arbeta fram nya och skärpta politiska förslag för att förbättra mottagandet av nya människor till Sverige. Framför allt ser organisationen vikten av validering och möjlighet till kompletteringar av studier som en viktig fråga för integrationen och kompetensutvecklingen i Sverige.

Under året kommer även forskningspolitik att ligga högt på agendan, eftersom regeringen ska fatta beslut om en ny forskningsproposition. För Gröna Studenter är det viktigt att kunskap och nyfikenhet har ett egenvärde och att universiteteten och högskolorna ska få stor frihet i sitt arbete.

Elin vill dessutom bidra till att Gröna Studenter växer och hoppas kunna hjälpa fler lokalavdelningar i organisationen att utveckla sitt arbete för en grön studentpolitik. Det behövs fler gröna röster för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

– Jag är jätteglad över att få fortsätta som språkrör för Gröna studenter, säger Elin Hylander. Vi ska vara ett aktivt förbund med en egen självständig idéutveckling. När Miljöpartiet sitter i regering är det viktigt att vi kan komma med kloka, nytänkande och forskningsförankrade förslag för att klara av framtidens utmaningar.

Gröna Elin fick förnyat förtroende som studentspråkrör

http://www.mp.se/orebro/just-nu/pressmeddelande-elin-hylander-fran-orebro-atervald-som-sprakror-grona-studenter