Grön akademi

Grön Akademi är Gröna Studenters utbildningshelg som genomförs under oktober månad. Syftet är att genom samtal, föreläsningar och workshops ge deltagarna kunskap om aktuell forskning kopplat till grön ideologi och politik och med detta som utgångspunkt vara ett forum för idépolitisk utveckling. 

På riksårsmötet väljs en projektgrupp bestående av fyra medlemmar som är ansvariga för att planera och genomföra årets Grön Akademi. Vill du veta mer om årets Grön Akademi? Kontakta någon i projektgruppen!

Projektgruppen 2017 består av:

Kontaktperson:
Elin Hylander
E-post: elin.hylander@mp.se
Telefon: 073 546 70 95

Övriga medlemmar:
Paulina Koskenniemi
Leonora Heimdahl
Clara Lundmark
Alina Koltsova