Kandidera inför årsmötet 2017!

Nu finns det många spännande och viktiga uppdrag att kandidera till inom Gröna studenter! Att ha ett uppdrag på riksnivå brukar de flesta tycka är roligt och lärorikt, att det känns bra att kunna vara en del av lösningen på samhällsproblem och att det är ett bra tillfälle att lära känna spännande människor. Du behöver inte ha haft liknande uppdrag tidigare, även om det så klart är en merit!
Uppdrag som ska väljas på riksårsmötet – nomineringsstopp 15/1!

  • Sammankallande
  • Språkrör
  • Kassör
  • Ledamot i riksstyrelsen
  • Kongressombud
  • Ledamot i Miljöpartiets riksvalberedning
  • Projektgrupp för Grön akademi
  • Revisor
  • Ledamot i Gröna studenters riksvalberedning

Mer information kan hittas här:
https://docs.google.com/document/d/1OWQ-kUL0PnZznaunlt1y0TXyVPfRvCwisdgMip1hfkA/edit#

Högskolan måste bli mer inkluderande

För att etablering ska bli möjlig måste samhället ha långsiktiga lösningar. Utbildning ger hopp och nya möjligheter för morgondagen. Idag är det dock svårt för människor som kommer till Sverige att få adekvat utbildning eftersom systemen är daterade. Detta trots att utbildningar med en mångfald av studenter skapar lärorika studiemiljöer för alla som studerar.

Det är i nuläget svårt för personer med utomeuropeisk utbildning att validera och komplettera utländsk yrkeslegitimation och examina. När människor väl får komma in på den högre utbildningen innebär det ofta mycket självstudier, vilket innebär att många tappar motivation eller kraft till att klara av utbildningen. Dessutom finns det idag strukturer inom högskolan som gör att minoritetsgrupper diskrimineras.

Trygghetssystemen i Sverige är missanpassade för stora grupper i samhället. Den som har ett tillfälligt uppehållstillstånd kan normalt inte få rätt till studiestöd, trots att allt fler arbeten i Sverige kräver vidare utbildning. Det krävs anställning för att kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent sådant och många yrken kräver kvalificerad utbildning. Systemet stänger ute nyanlända från framtidsmöjligheter.

Fler ska få tillgång till utbildning

Validering och komplettering av utländska betyg och yrkeslegitimationer ska förenklas. Ett sätt att snabba på processerna är att låta asylsökande börja studera vid universitet och högskolor via MOOCs (onlinekurser) och liknande frivilliga initiativ. Civilsamhället behöver stöd för att människor med akademisk bakgrund inte ska förlora hoppet under asylprocessen.

Riktade åtgärder behövs för att fler studenter med underrepresenterade kunskaper och erfarenheter ska få tillgång till den högre utbildningen. Idag har många med sig kunskaper från sitt hemland som ramlar mellan stolarna eftersom de inte har svensk gymnasiekompetens. Genom alternativa urval kan människor bygga vidare på sina faktiska kunskaper.

Ekonomiska möjligheter till studier

Det ska räcka med folkbokföring i Sverige för att få studiemedel. Det ska inte spela någon roll om ett uppehållstillstånd är permanent eller tillfälligt för att få möjlighet till studiemedel. Om en människa inte får lov att stanna har vi i ändå stärkt Sveriges internationalisering och ökat exportmöjligheterna.

Studiemedlet måste bli mer flexibelt för att kunna möta olika människors behov. Bidragsdelen av studiemedlet ska öka. Det ska vara möjligt att ta ut en lägre ersättning för längre tids studier eller högre ersättning för kortare tids studier.

God undervisning för alla

Alla studenter inom grundutbildningarnas heltidskurser ska minst 10 timmar lärarledd undervisning i veckan. De utbildningar som idag får minst resurser ska stärkas. För den som kommer från en studieovan miljö eller är ny i den svenska högskolan är det extra viktigt att få ordentligt med stöd och lärarledd tid.

Högskolorna ska ha bindande antidiskrimineringsplaner och ska kunna genomföra sanktioner mot enskilda institutioner om de bryter mot planerna. Om människor inte blir rättvist behandlade kommer människor söka sig bort från akademin, oavsett dessa människors kompetens- och ambitionsnivåer.

Etableringsfrågor och jämlikhet kommer under lång tid att vara viktiga frågor för det svenska samhället. I tider av tumult behöver politiken ha långsiktiga planer för förändring. Utbildning är alltid långsiktigt – därför måste vi förändra systemet så det blir inkluderande. Vi måste öppna upp utbildningen för fler nu.

Elin Hylander, språkrör Gröna Studenter
Tobias Gustavsson, språkrör Gröna Studenter