En farlig flirt med främlingsfientliga krafter

Nyss presenterade regeringen och den borgerliga oppositionen ett gemensamt förslag för att hantera situationen för flyktingar i Sverige. Det finns några positiva aspekter i överenskommelsen. Alla kommuner ska vara med i deltagandet och barnfamiljers rätt kommer att värnas. Det kommer att ske en utredning om lagliga vägar och vi kommer att öka andelen kvotflyktingar som vi tar emot.

Men det finns delar i överenskommelsen som pekar åt helt fel håll. Med dagens uppgörelse gör Sverige avkall från den humana linje som så länge kännetecknat vårt lands politik. De utsträckta händerna visade sig vara lika tillfälliga som de uppehållstillstånd de höll i.

Med tillfälliga uppehållstillstånd tar vi varken ansvar för de människor som flytt hit eller för Sverige. De tillfälliga uppehållstillstånden kommer inte stoppa konflikterna i vår omvärld eller de människor som flyr från dem.

Ett besked om att Sverige erbjuder skydd, men bara med armbågen under en kort period, innebär svagare incitament att lära sig svenska och hitta ett arbete. Att människor som flytt från krig ska behöva leva med resväskan packad i hallen kommer leda till ökad psykisk ohälsa och minskad förmåga att tillgodogöra sig etableringsåtgärder. Tillfälliga uppehållstillstånd kommer alltså leda till att integrationen försämras. Det handlar bara om ihålig signalpolitik.

Enligt Migrationsverkets senaste prognoser kommer historiskt många människor att söka asyl i Sverige de kommande åren. Migrationsverkets personal jobbar i skift för att hinna med att hantera alla ansökningar. Att i det läget välja att fördubbla deras arbetsbörda är orimligt. Ingen tror i dag att IS kommer att vara besegrade och fred råda inom tre år. Därför kommer tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar därifrån kommer att behöva omvandlas till permanenta ändå. Migrationsverket kommer alltså behöva pröva deras ansökan igen, helt i onödan.

Fram till 1984 hade Sverige ett system med tillfälliga uppehållstillstånd som norm. Detta avskaffades eftersom bara en handfull flyktingar inte fick fortsatt beviljat uppehållstillstånd och den dubbla prövningen var helt i onödan. När vi fick permanenta uppehållstillstånd minskades antalet ärenden med 8 000-10 000. Att återinföra tillfälliga uppehållstillstånd är att backa in i framtiden med mer byråkrati, högre kostnader och mindre trygghet.

Slutligen så är det en farlig flirt med de främlingsfientliga politiska krafter vi kämpat så hårt för att de inte ska få inflytande. Fortsätter vi på den här banan kommer vi snart inte känna igen vårt land. Under den värsta flyktingkrisen i modern tid är det ovärdigt ett rikt land som Sverige att göra sitt bästa för att färre människor ska få komma hit.

Lär artikeln i sin helhet här: En farlig flirt – Dagens Samhälle

Vi vill att färre ska vara #utanbostad

Gröna Studenter tar studenters livssituation på allvar och ser det rådande kaoset såhär vid terminsstart på bostadsmarknaden. Vi vill att färre ska vara #utanbostad och drar därför igång en kampanj för att uppmärksamma frågan och för att komma med våra lösningar på problematiken. På vår kampanjsida utanbostad.se går det att hitta en hel del matnyttigt. Dels om Alliansregeringens åtta misslyckade år, men framförallt om vart vi och Miljöpartiet vill vara i framtiden. Utöver kampanjsidan så uppmärksammar vi bostadskrisen i sociala medier med #utanbostad. Där samlas berättelser från personer som är eller har varit #utanbostad under sin studietid.

Bostadsbristen är ett av Alliansens största misslyckanden.
I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 bedömer 85 procent av Sveriges kommuner att de har brist på hyresrätter och att flera grupper konkurrerar om främst små hyresrätter. Så har situationen sett ut länge och ändå ligger byggandet på mycket låga nivåer. I Sverige byggdes 2011 drygt två lägenheter per tusen invånare. Det är ungefär hälften så många bostäder per invånare som i Norge och drygt en tredjedel av Finlands produktion. 2012 färdigställdes endast 352 studentlägenheter. Året dessförinnan var siffran ännu lägre – 134 stycken.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) och Alliansregeringen har misslyckats.

Studenter ska kunna fokusera på sina studier, inte på sina räkningar!

Att studenter har det kärvt är ingen större nyhet. Enligt Sveriges Förenade Studentkårers årliga uträkning går en genomsnittlig högskolestudent back med cirka 850 kr per månad efter att hyror, kurslitteratur, försäkringar och andra utgifter har betalats. Samtidigt som studenter oroar sig över tentor och studier oroar man sig över om man har råd med mat i slutet av månaden. Det är ohållbart, studenter förtjänar bättre.

 

Tentastress, bostadstress och ekonomisk stress har samtliga lett till att studenter har idag ett högt ohälsotal. Gröna Studenter och Miljöpartiet menar att studenter måste få en tryggare tillvaro än idag. Vi vill höja bidragsdelen av studiemedlet så att studenter kan ha en inkomst man kan leva på. Alliansen har höjt taket på fribeloppet, vilket är bra, men en student ska inte behöva jobba vid sidan av sina studier för att försörja sig. Jobb på fritiden ska vara ett sätt att få in en extra inkomst, inte ett sätt att klara hyran.

 

För att kunna ha en ekonomisk grundtrygghet måste de sociala trygghetssystemen anpassas och förbättras för studenter. Idag är studenter en utsatt grupp som ständigt förväntas vara friska, utan barn och kunna hitta jobb med lätthet när det behövs. En student får endast vara sjukskriven på heltid. Detta går stick i stäv med vad som rekommenderas för andra sjuka. Gröna Studenter menar att studenter bör kunna vara sjuka på deltid när det behövs för hälsa och rehabilitering. De sociala skyddsnäten runt studenter måste stärkas, de sociala trygghetssystemen bli mer flexibla för att kunna anpassas efter studenter speciella omständigheter.

 

Studenter förväntas vara friska och krya hela sin studietid. Detta är orimligt. Studenter lever under kärva förhållanden och i en tuff miljö som kräver att prestationen ständigt är på topp. Att oroa sig för om pengarna ska räcka till mat, hyra och kurslitteratur tär på hälsan. Den som menar allvar med att utveckla Sverige som kunskapsnation måste se till att studenter ska kunna fokusera på sina studier, inte på sina räkningar. Miljöpartiet och Gröna Studenter satsar på höjt studiemedel och anpassade trygghetssystem för den verklighet som studenter lever i, som ett första steg till att studenter får en trygg och bra livssituation.

 

Patricio Ruiz Vergara,
språkrör Gröna Studenter, riksdagskandidat (MP)
Emma Hult
språkrör Gröna Studenter, riksdagskandidat (MP)

Kommentar: #KAUstopp hot mot en stark akademi

I nästa vecka startar terminen vid Karlstad universitet. Nästa generations lärare, ekonomer, ingenjörer och pol.kands, för att nämna några, tar sina första steg ut i akademin och det fria tänkandet.

Samtidigt har Karlstads universitet bestämt sig för att inte tillåta att politiska föreningar att anordna debatter, bokbord eller annat kampanjande i anslutning till universitetet. I ett pressmeddelande säger universitetet följande:

Det beslut som rektor fattat om hur universitets lokaler får nyttjas av politiska partier inför valet i september är ett beslut som processades i universitetets ledningsgrupp, där bland andra Karlstad Studentkårs representanter ingår, under våren. Ledningsgruppen var enig om att hantera nyttjandet av lokaler inför såväl EU-val som riksdagsval på detta sätt.

 

Däremot har studentkåren vid KaU meddelat att de inte haft tid eller möjlighet att sätta sig in i ärendet när det hanterades i våras, och håller inte med i beskrivningen i pressmeddelandet.

De senaste fyra åren har studenters inflytande vid lärosätena allvarligt minskats: särskilt då autonomireformen som i mycket var positiv också aktivt minskade studenternas rätt till information och delaktighet vid lärosätena.

Även om händelsen i Värmland är olycklig ur ett rent demokratiperspektiv så är händelsen egentligen ett symptom på något mer djupgående problem i Högskolesverige: ett tecken på en akademi där studenterna får allt mindre att säga till om och som i längden leder till en försämring av utbildningens kvalitet.

Regeringen har satsat på vad man kallar spjutspetsforskning och internationaliserad nischning, och samtidigt glömt att det som är grunden för en ”utbildning i världsklass” är studenterna själva.

För ett lärosäte som är så viktigt för sin region hoppas vi att man tänker om och undersöker hur man i högre grad uppmuntrar studenternas politiska intresse och delaktighet i sin utbildning.

Undertecknat:
Gröna studenters språkrör Emma Hult och Patricio Ruiz Vergara.

CSN inte rätt forum för körkortslån

Gröna studenter stämmer in i kritiken kring utspelet om att gymnasiestudenter ska kunna använda CSN för att få låna till sitt körkort.

– För flera arbeten som finns att tillgå för den som nyss gått ur gymnasiet är körkort tyvärr ett krav. Risken finns att många som inte kommer från familjer som kan bekosta ett körkort, redan här låses ut från arbetsmarknaden, säger Emma Hult, ett av Gröna Studenters språkrör. Patricio Ruiz Vergara, det andra språkröret stämmer in.

– Alla måste kunna ha möjlighet att delta på arbetsmarknaden med samma villkor. Samtidigt är det inte rimligt att det är CSN som ska stå för pengarna.

Högskolan och CSN är en förutsättning för det livslånga lärandet, inte en arbetsmarknadspolitisk satsning.

10 000 nya lägenheter för studenter

Vi kan inte bo i utredningar, skriver Gröna Studenter och anklagar Alliansregeringen för handlingsförlamning när det gäller att möta bostadskrisen för studenter.

Bostadsbristen har aldrig varit så stor som den är idag. Den berör många, i synnerhet studenter, som idag får tacka nej till studier på grund av bostadsbrist. Det är uppenbart att alliansregeringen helt har tappat greppet kring denna allvarliga situation. Sveriges studenter kräver lösningar, inte ännu en utredning.
Miljöpartiet de gröna kommer med ett krispaket som vi ser löser många av de svårigheter vi ser hos de studenter vi möter. Istället för Alliansens byggtakt på 160 studentbostäder per år så sätter Miljöpartiet ner foten och föreslår en satsning som innebär 10 000 studentbostäder den närmsta mandatperioden.

Fem år i bostadskö
Vi är starkt kritiska till Alliansregeringens handlingsförlamning när det gäller att möta den bostadskris som många studenter möts av. Sveriges förenade studentkårer har kartlagt att endast fyra av 32 studieorter kan garantera någon form av bostad åt sina studerande inom en månad. Ibland tar det fem år längre än hela utbildningen för studenten att hitta en bostad. Ändå har det bara byggts 160 bostäder per år den senaste mandatperioden. Det är inte rimligt.

Miljöpartiet vill, likt satsningarna på nybyggnation av äldreboende, ge en villkorad medfinansiering vid nyproduktion av studentbostäder. Länsstyrelserna kommer att administrera pengarna och stödet betalas när byggprojekten är avslutade och besiktigade. Investeringstödet betalas ut per kvadratmeter för lägenheter till en storlek på max 30 kvm. Vi i Miljöpartiet vill också villkora denna satsning med krav på energi och tillgänglighet. Vi gröna satsar 780 miljoner kronor i detta krispaket. Vi satsar på studenterna.

Mänsklig rättighet
Stefan Attefall (KD), å sin sida, har tillsatt närmare 70 utredningar under sina tre och ett halvt år som bostadsminister – mer än en utredning per 10 byggda studentlägenheter. Nyligen såg det ut som om vi studenter skulle tvingas bo i villaägares extra stora friggebodar – ett förslag som Lagrådet avfärdat som rättsosäkert, trafikfarligt och i strid med mänskliga rättigheter.

Det börjar kännas uttjatat, men vi kan faktiskt inte bo i utredningar. Tak över huvudet är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är hög tid att ställa om Alliansens kalla Sverige och släppa in studenter i värmen.
Det går att göra ett val. Miljöpartiet kommer att verka för att det byggs 10 000 studentbostäder nästkommande mandatperiod, med Alliansregeringen får vi vänta i 125 år innan bygget är klart. Vad väljer du?

Kommentar om icke godkänd lärarutbildning

Sydsvenskan rapporterar om hur flera studenter inte får ut sin lärarlegitimation i huvudämne efter avslutad och genomförd utbildning.

– Alliansen har gång på gång genomfört reformer utan att fundera över vilka effekter haft för de som studerat vid tillfället. Samtidigt har man kraftigt skurit ner studenternas möjlighet att påverka sin utbildning och på flera sätt gjort utbildningen mer rättsosäker. Det här är tyvärr bara senaste beviset för en ogenomtänkt högskolepolitik, där också humaniorastudenter många gånger drabbats extra hårt, säger Patricio Ruiz Vergara, språkrör för Gröna studenter.

Miljöpartiet är positiva till att färdiga lärare legitimeras och att barnen har kunnig vägledning i skolan. Däremot har partiet flera gånger lyft fram att reformen varit underfinansierad och att studenter och lärosäten haft dålig möjlighet att implementera reformen på ett ansvarsfullt sätt