Aktuellt

 • Grönare framtid för studenter

  Grönare framtid för studenter

  Regeringen har med sin vårändringsbudget pekat ut en ny riktning för Sverige. Det är en riktning där vi gör viktiga investeringar i framtiden istället för att ha ett ensidigt fokus …
 • Massakern i Garissa

  Massakern i Garissa

  Massakern i Garissa är en attack mot våra grundläggande mänskliga rättigheter, mot utbildning och mot universiteten som kunskapande institution. Massakern har krävt 148 människors liv, varav 142 studenter med ambition …
 • Utlysning: Representant till MPs riksvalberedning

  Utlysning: Representant till MPs riksvalberedning

  Miljöpartiets partistyrelse kommer att föreslå att Miljöpartiets kongress ger Gröna studenter en plats i MP:s riksvalberedning. Gröna studenters valberedning ska nu ta fram ett förslag på vem den personen i …
 • Nyhetsbrev Nr 1 – 2015

  Nyhetsbrev Nr 1 – 2015

  Nu kommer äntligen det första nyhetsbrevet för Gröna studenter för 2015. Det har redan hänt mycket i år och det är mycket som är på gång på nationell och lokal …

Kommande aktiviteter

Det finns för närvarande inga kommande evenemang.

Twitter

blockimage

Avgiftsfria studier vid högskolan

Efter att regeringen 2011 införde terminsavgifter för internationella studenter från länder utanför EU/EES har antalet internationella studenter i Sverige mer än halverats.

Vi anser att kunskap är en rättighet, något alla ska kunna ta del av oavsett varifrån man kommer. Därför ska nuvarande avgifter tas bort.

Högre kvalité i utbildningen

Högre utbildning behöver hålla hög kvalité: att vara student ska innebära nåt mer än att man har ett lånekort på universitetsbiblioteket. Fler undervisade timmar inom humaniora och samhällsvetenskap och ett minimum om 10 timmar undervisningstid per vecka för alla utbildningar är första kravet. Bättre pedagogisk utbildning hos universitetslärare och stark forsknings- och arbetslivsanknytning andra åtgärder som måste till.

Fler utbildningsplatser

Alliansregeringen har under en längre tid valt att minska anslagen till den högre utbildningen. Detta har lett till färre utbildningsplatser och minskad kunskapsspridning.

Vi vill se ökade anslag till landets högskolor och universitet för att tillgodose utbildningsbehovet i hela landet. För ett levande Sverige krävs utbildningsmöjlighet på flera orter.

Studenters livssituation

Studenter precis som alla andra medborgare ska ha rätt till ett bra och tryggt boende, en god arbetsmiljö och en dräglig livssituation. Studiemedlet ska vara sjukpenningsgrundande och de sociala trygghetssystemen för studenter ska vara lika bra som för löntagare.

Gröna studenter vill att fler och bra lägenheter byggs, att studiemedlet höjs och att studenters hälsa och välbefinnande värnas.