Aktuellt

 • Allt du behöver veta om riksårsmötet!

  Allt du behöver veta om riksårsmötet!

  Uppdatering: Handlingar till årsmötet hittas här: https://drive.google.com/open?id=0BwCWMutFsulSWEVZRGtWaHhzdk0 Det har skickats ut mycket information om riksårsmötet den senaste tiden och nu försöker vi sammanställa allt som du behöver veta om riksårsmötet …
 • En farlig flirt med främlingsfientliga krafter

  En farlig flirt med främlingsfientliga krafter

  Nyss presenterade regeringen och den borgerliga oppositionen ett gemensamt förslag för att hantera situationen för flyktingar i Sverige. Det finns några positiva aspekter i överenskommelsen. Alla kommuner ska vara med …
 • Nyhetsbrev Nr 3 – 2015

  Nyhetsbrev Nr 3 – 2015

  Äntligen är årets tredje nyhetsbrev här! Snart kommer cirka 40 medlemmar träffas i Stockholm för årets utbildningshelg Grön Akademi där fokus kommer vara våra tre politiska fokusfrågor; studenthälsa, bostadssituationen samt …
 • Praktisera hos oss!

  Praktisera hos oss!

  Praktisera hos Miljöpartiets studentförbund Vill du arbeta för att sprida den gröna ideologin och Miljöpartiets politik? Vill du arbeta med att koppla samman forskning och politikutveckling? Vill du stärka unga …

Kommande aktiviteter

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Twitter

Avgiftsfria studier vid högskolan

Efter att regeringen 2011 införde terminsavgifter för internationella studenter från länder utanför EU/EES har antalet internationella studenter i Sverige mer än halverats.

Vi anser att kunskap är en rättighet, något alla ska kunna ta del av oavsett varifrån man kommer. Därför ska nuvarande avgifter tas bort.

Högre kvalité i utbildningen

Högre utbildning behöver hålla hög kvalité: att vara student ska innebära nåt mer än att man har ett lånekort på universitetsbiblioteket. Fler undervisade timmar inom humaniora och samhällsvetenskap och ett minimum om 10 timmar undervisningstid per vecka för alla utbildningar är första kravet. Bättre pedagogisk utbildning hos universitetslärare och stark forsknings- och arbetslivsanknytning andra åtgärder som måste till.

Fler utbildningsplatser

Alliansregeringen har under en längre tid valt att minska anslagen till den högre utbildningen. Detta har lett till färre utbildningsplatser och minskad kunskapsspridning.

Vi vill se ökade anslag till landets högskolor och universitet för att tillgodose utbildningsbehovet i hela landet. För ett levande Sverige krävs utbildningsmöjlighet på flera orter.

Studenters livssituation

Studenter precis som alla andra medborgare ska ha rätt till ett bra och tryggt boende, en god arbetsmiljö och en dräglig livssituation. Studiemedlet ska vara sjukpenningsgrundande och de sociala trygghetssystemen för studenter ska vara lika bra som för löntagare.

Gröna studenter vill att fler och bra lägenheter byggs, att studiemedlet höjs och att studenters hälsa och välbefinnande värnas.