Aktuellt

 • Årsmöte 2015

  Årsmöte 2015

  Årsmötet är Gröna Studenters högsta beslutande organ och äger rum en gång om året. Det är då medlemmar från hela landet samlas och diskuterar och beslutar vad som ska hända …
 • Reaktion på statsbudgetpropositionen 2014

  Reaktion på statsbudgetpropositionen 2014

  Gröna Studenter har tagit del av den budget som den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen lägger fram. Den innehåller många bra delar, såsom satsningar på klimat och miljö. För oss inom …
 • Vi vill att färre ska vara #utanbostad

  Vi vill att färre ska vara #utanbostad

  Gröna Studenter tar studenters livssituation på allvar och ser det rådande kaoset såhär vid terminsstart på bostadsmarknaden. Vi vill att färre ska vara #utanbostad och drar därför igång en kampanj …
 • Studenter ska kunna fokusera på sina studier, inte på sina räkningar!

  Studenter ska kunna fokusera på sina studier, inte på sina räkningar!

  Att studenter har det kärvt är ingen större nyhet. Enligt Sveriges Förenade Studentkårers årliga uträkning går en genomsnittlig högskolestudent back med cirka 850 kr per månad efter att hyror, kurslitteratur, …

Kommande aktiviteter

Det finns för närvarande inga kommande evenemang.

Twitter

blockimage

Avgiftsfria studier vid högskolan

Efter att regeringen 2011 införde terminsavgifter för internationella studenter från länder utanför EU/EES har antalet internationella studenter i Sverige mer än halverats.

Vi anser att kunskap är en rättighet, något alla ska kunna ta del av oavsett varifrån man kommer. Därför ska nuvarande avgifter tas bort.

Högre kvalité i utbildningen

Högre utbildning behöver hålla hög kvalité: att vara student ska innebära nåt mer än att man har ett lånekort på universitetsbiblioteket. Fler undervisade timmar inom humaniora och samhällsvetenskap och ett minimum om 10 timmar undervisningstid per vecka för alla utbildningar är första kravet. Bättre pedagogisk utbildning hos universitetslärare och stark forsknings- och arbetslivsanknytning andra åtgärder som måste till.

Fler utbildningsplatser

Alliansregeringen har under en längre tid valt att minska anslagen till den högre utbildningen. Detta har lett till färre utbildningsplatser och minskad kunskapsspridning.

Vi vill se ökade anslag till landets högskolor och universitet för att tillgodose utbildningsbehovet i hela landet. För ett levande Sverige krävs utbildningsmöjlighet på flera orter.

Studenters livssituation

Studenter precis som alla andra medborgare ska ha rätt till ett bra och tryggt boende, en god arbetsmiljö och en dräglig livssituation. Studiemedlet ska vara sjukpenningsgrundande och de sociala trygghetssystemen för studenter ska vara lika bra som för löntagare.

Gröna studenter vill att fler och bra lägenheter byggs, att studiemedlet höjs och att studenters hälsa och välbefinnande värnas.