Aktuellt

 • Nyhetsbrev Nr 2 – 2015

  Nyhetsbrev Nr 2 – 2015

  Nu är det dags för årets andra nyhetsbrev. Det har varit en intensiv vår med en ny styrelse och ett nytt kansli och nu börjar vi varva ner inför sommaren …
 • Följ med Gröna studenter till Almedalen!

  Följ med Gröna studenter till Almedalen!

  Även i år kan du hyra boende av Gröna studenter i Visby under Almedalen! Det kan du göra oavsett om du är medlem eller inte. Gröna studenter hyr ut sovplatser …
 • Utlysning till uppdrag inom Gröna studenter

  Utlysning till uppdrag inom Gröna studenter

  Gröna studenter riks utlyser tre nya uppdrag som går att söka till under våren 2015. De tre uppdragen är en hemsidegrupp, ett fyllnadsval till riksstyrelsen och en idéprogramsgrupp. Nomineringar och …
 • Grönare framtid för studenter

  Grönare framtid för studenter

  Regeringen har med sin vårändringsbudget pekat ut en ny riktning för Sverige. Det är en riktning där vi gör viktiga investeringar i framtiden istället för att ha ett ensidigt fokus …

Kommande aktiviteter

 1. Politikfik om bostadspolitik

  oktober 2 @ 18:30 - 21:00
 2. Kryssa med Gröna studenter till Helsingfors!

  oktober 23 @ 15:30 - oktober 25 @ 10:00

Twitter

Avgiftsfria studier vid högskolan

Efter att regeringen 2011 införde terminsavgifter för internationella studenter från länder utanför EU/EES har antalet internationella studenter i Sverige mer än halverats.

Vi anser att kunskap är en rättighet, något alla ska kunna ta del av oavsett varifrån man kommer. Därför ska nuvarande avgifter tas bort.

Högre kvalité i utbildningen

Högre utbildning behöver hålla hög kvalité: att vara student ska innebära nåt mer än att man har ett lånekort på universitetsbiblioteket. Fler undervisade timmar inom humaniora och samhällsvetenskap och ett minimum om 10 timmar undervisningstid per vecka för alla utbildningar är första kravet. Bättre pedagogisk utbildning hos universitetslärare och stark forsknings- och arbetslivsanknytning andra åtgärder som måste till.

Fler utbildningsplatser

Alliansregeringen har under en längre tid valt att minska anslagen till den högre utbildningen. Detta har lett till färre utbildningsplatser och minskad kunskapsspridning.

Vi vill se ökade anslag till landets högskolor och universitet för att tillgodose utbildningsbehovet i hela landet. För ett levande Sverige krävs utbildningsmöjlighet på flera orter.

Studenters livssituation

Studenter precis som alla andra medborgare ska ha rätt till ett bra och tryggt boende, en god arbetsmiljö och en dräglig livssituation. Studiemedlet ska vara sjukpenningsgrundande och de sociala trygghetssystemen för studenter ska vara lika bra som för löntagare.

Gröna studenter vill att fler och bra lägenheter byggs, att studiemedlet höjs och att studenters hälsa och välbefinnande värnas.