klistermarke grona studenter - uggla med cykelhjalm 600 pixlar.png

förnyelse hel.png

I Gröna studenter kan du vara medlem om du är nära, i eller har studerat på eftergymnasial nivå. Att vara medlem innebär inte att du behöver bli aktiv och ge av din tid. Ditt medlemskap är väldigt viktigt för oss.   

•Genom att vara medlem i Gröna Studenter är du med och bidrar till ett mer hållbart samhälle för både människa och klimat.
•Som medlem i ett studentförbund bidrar du till att svensk politik baseras på forskning.
•Genom att vara medlem stöttar du oss och gör vår röst och möjlighet att påverka starkare.

Du förnya enkelt ditt medlemskap såhär:

Sms: GS2017 19901231xxxx (GS2017 mellanslag personnummer) till 72980

Webbformulärhttps://register.mp.se/payment/std/memberform/cust/MP/membership_extension.php?type=GS

När du du förnyar ditt medlemskap i Gröna Studenter förnyar du automatiskt även ditt medlemskap i Miljöpartiet.

Vill du bli aktiv?
Har du några frågor om förnyelse av medlemskap?
Kontakta kansliet på gs@mp.se eller 076-941 10 68. 

Valberedningens förslag till årsmötet 2017

Gröna studenters valberedning presenterar härmed sitt förslag till årsmötet 2017 gällande sammankallande, språkrör, kassör, övriga styrelseledamöter, kongressombud, representant i Miljöpartiets riksvalberedning och medlemmar i arbetsgruppen för Grön Akademi.

Gröna studenters valberedning presenterar härmed sitt förslag till årsmötet 2017 gällande sammankallande, språkrör, kassör, övriga styrelseledamöter, kongressombud, representant i Miljöpartiets riksvalberedning och medlemmar i arbetsgruppen för Grön Akademi.

Förslaget lyder som följer:

Sammankallande – Paulina Koskenniemi (omval till styrelsen)
Paulina har under det föregående året suttit som sammankallande i Gröna studenters riksstyrelse och har varit uppskattad av resten av styrelsen. Hon tar med sig viktig erfarenhet från den rollen. Paulina är ansvarstagande och behärskar konsten att både lyssna in allas åsikter och se till att styrelsen fattar effektiva beslut. Valberedningen har ett stort förtroende för att Paulina kommer att utföra arbetet väl även i fortsättningen, och föreslår därför henne på nytt till sammankallande i riksstyrelsen!

Språkrör – Tomas Hedlund (nyval)
Tomas har flera års erfarenhet av Gröna studenter och Miljöpartiet. Han är för närvarande språkrör för GS Malmö och sitter som vice ordförande i miljönämnden i Malmö stad. Under föregående år har han varit sammankallande i Gröna studenters idéprogramsgrupp. Som person är Tomas organiserad och får saker att hända – både när han själv har ett uppdrag och när en grupp har en uppgift framför sig. Med sitt brinnande engagemang för klimat och jämlikhetsfrågor tror valberedningen att Tomas kommer göra sitt yttersta för att göra Gröna studenters röst hörd!

Språkrör – Klara Westby (nyval)
Klara är en socionomstudent från Lund med ett starkt politiskt engagemang. Hon är för närvarande språkrör för Grön Ungdom Syd, varifrån hon tar med sig erfarenhet och kunskap av både internt ledarskap och medialt påverkansarbete. Klara är van vid att ha många bollar i luften och att jobba under tidspress. Hon är ansvarstagande och påläst, särskilt inom sina hjärtefrågor utbildning och hälso- och sjukvård. Som språkrör vill hon vara med och göra Gröna studenter till en politisk kraft att räkna med – det tror valberedningen att Klara har alla förutsättningar att lyckas med!

Kassör – Leonora Heimdahl (omval till styrelsen, fast ny på positionen)
Leonora har god erfarenhet av organisationen efter ett år i riksstyrelsen och ett långt engagemang i styrelsen för GS Uppsala. Tidigare erfarenhet som kassör i GS Uppsala, juriststudier och en känsla för struktur gör att vi tror att hon kommer sköta kassörsjobbet utmärkt. Hon visar dessutom ett intresse och ett engagemang för att bidra till styrelsens övriga arbete. Med sin analytiska förmåga tror vi att hon blir en stor tillgång!

Styrelseledamot – Per Lundberg (omval till styrelsen, fast ny på positionen)
Per har en lång erfarenhet av engagemang i Miljöpartiet, Grön Ungdom och inte minst i Gröna studenter. Dessutom har han internationell erfarenhet efter att ha arbetat för de gröna i Georgien under en termin. Efter ett år som kassör i riksstyrelsen är Per nu inställd på att arbeta mer strategiskt, med siktet inställt på valrörelsen 2018. Per är en beprövad kandidat som vi tror kommer bli en viktig del av nästa års styrelse!

Styrelseledamot – Rebecka Le Moine (nyval)
Rebecka är en god kommunikatör som både bloggar, är aktiv i sociala medier och syns i traditionella medier. I arbetet med sin masteruppsats har hon för Världsnaturfondens räkning studerat arbetet med att återinföra tigern i Kambodja. Med sin examen i biologi och genom sitt arbete med att inventera naturvärden bidrar Rebecka med miljökunskaper på djupet. Hon är drivande, ser till att alla i en grupp mår bra och har en passion för miljöfrågor – därför tror vi på henne som ledamot i riksstyrelsen!

Styrelseledamot – Nike Halvardsson (nyval)
Nike tar med sig viktiga erfarenheter från sitt tidigare engagemang i Grön Ungdom. Hon är en person med tydlig ideologisk kompass och hon har ett intresse för att bidra till Gröna studenters kommunikation. Nike vill arbeta för att Gröna studenter ska få en tydligare och mer synlig roll gentemot Miljöpartiet och i samhällsdebatten. Med noggrannhet och stor effektivitet i sitt arbete tror vi att hon kommer lyckas med att utveckla organisationen!

Revisor
Valberedningen har idag inget förslag, men tar fortsatt emot kandidaturer och nomineringar! Anmäl ditt intresse eller nominera någon annan genom att maila valberedningen@gronastudenter.se.

Representant i MPs riksvalberedning – Andréa Henriksson (nyval)
Andréa är en riktig veteran i förbundet med bland annat styrelseuppdrag i GS Uppsala och riksvalberedningen på sin meritlista. Hon har ett stort nätverk inom den gröna rörelsen och  har lätt att lära känna nya personer. Genom studier i juridik och kulturantropologi har hon en god förståelse för hur samhället och organisationer fungerar. Hennes förmåga att både få saker gjorda och se till att arbeten i grupp fungerar gör att hon kommer bli en stor tillgång i MP:s riksvalberedning!

Kongressombud – Giancarlo Ita Gomero (nyval)
Giancarlo studerar juridik och är ordförande för GS i Stockholmsregionen. Han har haft förtroendeuppdrag inom både Grön Ungdom och Miljöpartiet på riks-, regional och lokal nivå. Han var även ombud för MP Haninge vid förra årets kongress. Som kongressombud vill han arbeta för att stärka Gröna studenters inflytande på Miljöpartiets politik. Giancarlo är välformulerad både i tal och skrift och passar därför utmärkt som kongressombud!

Kongressombud – Paulina Koskenniemi (nyval)
Paulina har under det föregående året suttit som sammankallande i Gröna studenters riksstyrelse och har varit uppskattad av resten av styrelsen. Hon tar med sig viktig erfarenhet från den rollen. Om hon, som vi föreslår, får fortsatt förtroende som sammankallande kan hon som kongressombud bidra med en stark förankring till riksstyrelsens arbete och externa utspel.

Kongressombud – Elin Hylander (nyval)
Elin har med sin bakgrund som språkrör för Gröna studenter viktig erfarenhet som kongressombudsgruppen kan dra nytta av. Som språkrör fick hon möjlighet att finslipa sin kommunika förmåga, både i tal och skrift. Detta är en viktig förmåga när kongressombuden ska driva igenom våra idéer på kongressen.

Grön akademi – Elin Hylander (nyval)
Elin Hylander har under de senaste två åren varit språkrör för Gröna studenter. Hon har en stark koppling till akademin och utbildningsvärlden genom tidigare arbete på utbildningsdepartementet, en snart genomförd lärarutbildning och ett stort intresse för frågorna. Vi föreslår Elin för att hon bidrar med många kloka idéer, kontinuitet och en positiv inställning!

Grön akademi – Alina Koltsova (nyval)
Alina har varit aktiv i Grön Ungdom och Miljöpartiet i flera år och har erfarenhet från en mängd olika uppdrag, bland annat som ledamot i Grön Ungdoms internationella utskott samt ledamot i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté. Som arrangör för Grön akademi vill hon bidra till en starkare vetenskaplig grund för den gröna ideologin. Vi tror att Alina med sitt brinnande engagemang kommer att bidra till att Grön akademi blir lärorikt och utvecklande.

Grön akademi – Clara Lundmark (nyval)
Med ett mångårigt engagemang från den gröna rörelsen och en utbildning i projektledning är Clara väl rustad för detta uppdrag. Med pedagogisk kompetens från en pågående förskollärarutbildning och kulturell kompetens från olika sådana utbildningar kan hon nog se till att Grön akademi blir både lärorikt och underhållande. Clara är social och utåtriktad och utstrålar en stor vilja att ta sig an detta uppdrag!

Gröna studenters valberedning 16/17 har bestått av:

Henrik Axelsson
Karl Holmberg
Linnea Joandi
Sofie Lemontzis
Björn Lindgren

Kandidera inför årsmötet 2017!

Nu finns det många spännande och viktiga uppdrag att kandidera till inom Gröna studenter! Att ha ett uppdrag på riksnivå brukar de flesta tycka är roligt och lärorikt, att det känns bra att kunna vara en del av lösningen på samhällsproblem och att det är ett bra tillfälle att lära känna spännande människor. Du behöver inte ha haft liknande uppdrag tidigare, även om det så klart är en merit!
Uppdrag som ska väljas på riksårsmötet – nomineringsstopp 15/1!

 • Sammankallande
 • Språkrör
 • Kassör
 • Ledamot i riksstyrelsen
 • Kongressombud
 • Ledamot i Miljöpartiets riksvalberedning
 • Projektgrupp för Grön akademi
 • Revisor
 • Ledamot i Gröna studenters riksvalberedning

Mer information kan hittas här:
https://docs.google.com/document/d/1OWQ-kUL0PnZznaunlt1y0TXyVPfRvCwisdgMip1hfkA/edit#

Praktik med inriktning på kommunikation och projektledning hösten 2016

Vill du få värdefull erfarenhet, möjlighet att utvecklas och knyta nya kontakter? Vill du fördjupa dina kunskaper om föreningslivet och vara med och utveckla en politisk organisation?  Vill du arbeta för att sprida den gröna ideologin och Miljöpartiets politik? Är du målmedveten, strukturerad, kreativ och tar initiativ? Då vill vi ha dig som praktikant på Gröna Studenter!

Inför hösten 2016 söker vi en praktikant till vårt kansli i Stockholm med inriktning på kommunikation och projektledning. Du kommer arbeta med kommunikation, egna projekt, delta i alla delar av det vardagliga arbetet på kansliet och få stor insyn i hur en politisk organisation fungerar och styrs. Dina exakta arbetsuppgifter och fokus under din praktik skräddarsyr vi utifrån dina erfarenheter och önskemål och våra behov.  Du kan exempelvis få jobba med att planera vårt riksårsmöte, ta fram material och underlag, utveckla vår hemsida, ta fram vår nya medlemshandbok eller arbeta med medlemsvärvning.

Vilka är vi?

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund och samlar studenter i hela Sverige som arbetar för att föra ut och utveckla Miljöpartiets politik utifrån vårt eget idépolitiska program och har ett stort fokus på att koppla samman forskning med politisk idéutveckling. Under det senaste året har vi bland annat fokuserat på studenters hälsa, kvalitet i högskolan, bostadspolitik och stadsutveckling samt migration och etablering.

Vi delar kansli med Miljöpartiet, Grön Ungdom, Miljöpartiets biståndsorganisation Green Forum och den gröna tankesmedjan Cogito i centrala Stockholm.

Vem är du?

Vi vill att du har ett intresse för det ideella föreningslivet och för politiskt arbete. Du är självgående, kreativ, fokuserar på utveckling och ser möjligheter. Du sympatiserar med Miljöpartiets politik men behöver inte vara medlem. Vi tror att du studerar media-och kommunikation, statsvetenskap, PR, projektledning, personalvetenskap, journalistik, mänskliga rättigheter eller miljöstudier.

Det är meriterande om du:

 • Varit engagerad i en ideell organisation
 • Har erfarenhet av Indesign, Photoshop, Illustrator eller liknande program
 • Har arbetat med hemsidor i wordpress

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder möjlighet att ta stort ansvar och arbeta och utveckla egna projekt såväl som att vara del av allt det vardagliga arbetet på kansliet. Du får möjlighet att bygga ett stort nätverk inom den gröna rörelsen och få fördjupade kunskaper i hur politiska organisationer fungerar.

Vi ser till dina erfarenheter och profil när vi sätter mål och arbetsbeskrivning och det är viktigt för oss att du får arbeta med utvecklande arbetsuppgifter och ta eget ansvar. Din praktik kommer ge värdefull erfarenhet för att arbeta inom civilsamhället och offentlig sektor.

Förutsättningar

Det finns två sätt att praktisera hos oss på:

 • Praktik på heltid

Praktiken är på heltid under hösten 2016. Dina exakta arbetsuppgifter och fokus på din praktik skräddarsyr vi utifrån dina erfarenheter och önskemål och våra behov. Vi vill att du gör praktiken som en del av din utbildning och ställer krav på att du ska ha en huvudman genom ditt universitet/högskola/yrkeshögskola samt  att din praktik är mellan 6-20 veckor lång.

Praktiken är oavlönad och förlagd på vårt kansli i centrala Stockholm med möjlighet att arbeta delvis på distans. Du kommer handledas av organisationssekreteraren.

 • Praktik på deltid eller med ett avgränsat projekt

Om din praktik är kortare än 6 veckor eller om du bara vill få värdefull erfarenhet vid sidan av dina studier finns det möjlighet att komma in och genomföra ett avgränsat projekt. Detta kan vara på heltid under max 5 veckor eller på deltid under en längre tidsperiod. Kontakta oss för att höra vad vi har för aktuella projekt på gång eller kom med ett eget förslag! Detta kan du söka löpande under hela året.

Exempel på aktuella projekt:

 • Projektleda/arbeta med att planera riksårsmötet
 • Ta fram och utforma vår nya medlemshandbok
 • Uppdatera och utveckla vår hemsida

Praktiken är oavlönad och du har möjlighet att delvis sitta på vårt kansli i centrala Stockholm.  Du kommer handledas av organisationssekreteraren.

Ansökan

Du ansöker genom att svara på vårt frågeformulär och skicka in det tillsammans med ditt CV till gs@mp.se. Ange praktikant i ämnesraden. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag men senast 24 april. OBSERVERA FÖRLÄNGD ANSÖKNINSGTID.

Frågeformulär- Ansökan om praktik på Gröna studenter

Praktikannons Gröna studenter hösten 2016

Frågor?

Mikaela Wikström, Organisationsekreterare Gröna studenter

076-941 10 68

gs@mp.se

Högskolan måste bli mer inkluderande

För att etablering ska bli möjlig måste samhället ha långsiktiga lösningar. Utbildning ger hopp och nya möjligheter för morgondagen. Idag är det dock svårt för människor som kommer till Sverige att få adekvat utbildning eftersom systemen är daterade. Detta trots att utbildningar med en mångfald av studenter skapar lärorika studiemiljöer för alla som studerar.

Det är i nuläget svårt för personer med utomeuropeisk utbildning att validera och komplettera utländsk yrkeslegitimation och examina. När människor väl får komma in på den högre utbildningen innebär det ofta mycket självstudier, vilket innebär att många tappar motivation eller kraft till att klara av utbildningen. Dessutom finns det idag strukturer inom högskolan som gör att minoritetsgrupper diskrimineras.

Trygghetssystemen i Sverige är missanpassade för stora grupper i samhället. Den som har ett tillfälligt uppehållstillstånd kan normalt inte få rätt till studiestöd, trots att allt fler arbeten i Sverige kräver vidare utbildning. Det krävs anställning för att kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent sådant och många yrken kräver kvalificerad utbildning. Systemet stänger ute nyanlända från framtidsmöjligheter.

Fler ska få tillgång till utbildning

Validering och komplettering av utländska betyg och yrkeslegitimationer ska förenklas. Ett sätt att snabba på processerna är att låta asylsökande börja studera vid universitet och högskolor via MOOCs (onlinekurser) och liknande frivilliga initiativ. Civilsamhället behöver stöd för att människor med akademisk bakgrund inte ska förlora hoppet under asylprocessen.

Riktade åtgärder behövs för att fler studenter med underrepresenterade kunskaper och erfarenheter ska få tillgång till den högre utbildningen. Idag har många med sig kunskaper från sitt hemland som ramlar mellan stolarna eftersom de inte har svensk gymnasiekompetens. Genom alternativa urval kan människor bygga vidare på sina faktiska kunskaper.

Ekonomiska möjligheter till studier

Det ska räcka med folkbokföring i Sverige för att få studiemedel. Det ska inte spela någon roll om ett uppehållstillstånd är permanent eller tillfälligt för att få möjlighet till studiemedel. Om en människa inte får lov att stanna har vi i ändå stärkt Sveriges internationalisering och ökat exportmöjligheterna.

Studiemedlet måste bli mer flexibelt för att kunna möta olika människors behov. Bidragsdelen av studiemedlet ska öka. Det ska vara möjligt att ta ut en lägre ersättning för längre tids studier eller högre ersättning för kortare tids studier.

God undervisning för alla

Alla studenter inom grundutbildningarnas heltidskurser ska minst 10 timmar lärarledd undervisning i veckan. De utbildningar som idag får minst resurser ska stärkas. För den som kommer från en studieovan miljö eller är ny i den svenska högskolan är det extra viktigt att få ordentligt med stöd och lärarledd tid.

Högskolorna ska ha bindande antidiskrimineringsplaner och ska kunna genomföra sanktioner mot enskilda institutioner om de bryter mot planerna. Om människor inte blir rättvist behandlade kommer människor söka sig bort från akademin, oavsett dessa människors kompetens- och ambitionsnivåer.

Etableringsfrågor och jämlikhet kommer under lång tid att vara viktiga frågor för det svenska samhället. I tider av tumult behöver politiken ha långsiktiga planer för förändring. Utbildning är alltid långsiktigt – därför måste vi förändra systemet så det blir inkluderande. Vi måste öppna upp utbildningen för fler nu.

Elin Hylander, språkrör Gröna Studenter
Tobias Gustavsson, språkrör Gröna Studenter

Så kan mottagandet av flyktingbarn bli bättre

Inför permanenta uppehållstillstånd för barn och förstärk barnpsykiatrin. Det är två åtgärder som skulle förbättra livskvaliteten för barn som kommer till Sverige från krigshärdar världen över.

I morgon, lördag, samlas miljöpartister från hela landet för Dialogkonferens. Syftet med konferensen är att ta fram förslag som kan stärka flyktingmottagandet och integrationen i landet. Den anordnas som ett svar på den rättmätiga kritik som förts fram från Miljöpartiets gräsrötter och lokalavdelningar mot den överenskommelse om migrationspolitiken som regeringen slöt i november förra året.

Inte minst Miljöpartiet i Malmö har varit väldigt tydliga i sin kritik. Grön Ungdom Malmö och Gröna Studenter Malmö var redan från början starkt negativa till begränsningarna i flyktingpolitiken.

Konsekvenserna för flyktingarna, och framförallt för de barn och unga som kommer, är svåra. Målet för den gröna rörelsen i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet måste vara att migrationspolitiken ska återgå till den humanare linje som Sverige förde tidigare.

Under Dialogkonferensen kommer Miljöpartiet att diskutera en rad förslag. Syftet med dem är att skapa en bättre situation för de tusentals barn och ungdomar som kommer till Sverige från krigets Syrien, Irak, Afghanistan eller någon annanstans ifrån. Barnen är extra utsatta, och ett stort fokus måste ligga på att se till att deras mottagande blir så bra som möjligt.

1. Förstärk barnpsykiatrin. Många barn som anländer till Sverige som flyktingar lider av posttraumatiskt stressyndrom och andra psykologiska men efter sina upplevelser av krig och flykt. Det skapar ett oerhört lidande för barnen och försvårar även möjligheterna till en lyckad integration.

En förstärkt barnpsykiatri, bland annat genom mer resurser, tydligare direktiv och kompetensutveckling av skolpersonal, men också en sorts “psykologisk första hjälpen” där team från BUP åker ut till asylboenden och boenden för ensamkommande barn, är viktiga åtgärder.

2. Inför permanenta uppehållstillstånd för barn. Rädslan att inte få stanna gör det svårare för barn att koncentrera sig på sin skolgång. Dessutom gör kravet på arbete för att få permanent uppehållstillstånd att barn i gymnasieåldern motiveras att söka jobb i stället för att klara gymnasiet.

Det riskerar att cementera ett utanförskap där nyanlända förblir underutbildade och fastnar i en socioekonomiskt mycket problematisk situation. Det kan Miljöpartiet inte acceptera.

3. Barn ska bo i en familj. Forskning visar att flyktingbarn klarar sig betydligt bättre när de växer upp i en familjeliknande miljö. Staten måste förenkla familjeåterförening för barn och göra det enklare för föräldralösa och ensamkommande barn att få en plats i ett familjehem.

4. Öppna bostadsmarknaden. I dag stängs stora grupper ute från bostadsmarknaden genom att försörjningsstöd sällan accepteras som inkomst för att erhålla hyresrätt. För nyanlända i allmänhet leder det till en oerhört svår situation där stress och osäkerhet om nästkommande dagars sovplats försvårar för lyckad integration, och för barn i synnerhet skapar det både trångboddhet och osäkerhet om sovplats en ohållbar studiesituation.

Att möjliggöra för nyanlända att söka bostad med den inkomst de har är ett viktigt steg för ett barnvänligare mottagningssystem. Sverige måste ta ansvar för att de barn och ungdomar som kommer hit får bästa möjliga förutsättningar för att integreras och må bra.

Miljöpartiet måste vara ledande i det arbetet, såväl i riksdag och regering som i kommuner och landsting. Dialogkonferensen är ett bra tillfälle att ta tag i det arbetet. Låt oss ta chansen.

 • Tobias Gustavsson, språkrör Gröna Studenter Malmö
 • Malte Roos, språkrör Grön Ungdom Malmö

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-mottagandet-av-flyktingbarn-bli-baettre-22924

Malmöbo blev språkrör för Gröna Studenter

Tobias Gustavsson från Malmö har valts till nytt nationellt språkrör för Gröna Studenter tillsammans med Elin Hylander från Örebro, som fick förnyat förtroende, vid Riksårsmötet i Malmö på lördagen.

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund som driver gröna frågor med studentfokus. Organisationen har cirka 1100 medlemmar.

24-åriga Tobias Gustavsson har varit språkrör för Gröna Studenter i Malmö sedan i höstas, men lämnar nu den posten för att bli nationellt språkrör. Uppdraget är mandaterat för ett år i taget.

– Gröna Studenter ska vara ett aktivt förbund med en egen självständig idéutveckling. I synnerhet nu när Miljöpartiet sitter i regering är det viktigt med en fristående sidoorganisation som kan stå upp för gräsrotsåsikterna och vara en konstruktiv och kritisk röst, säger Tobias Gustavsson.

Han vill få Gröna Studenter att växa och hoppas kunna hjälpa fler lokalavdelningar att bli aktivare än de är idag.

– Jag vill odla det politiska samtalet mellan medlemmarna och det görs ju bäst ute i lokalavdelningarna. I Malmö har vi temamöten, föreläsningar och filmvisningar som får igång diskussioner, som i sin tur banar väg för politisk idéutveckling.

Malmöbo blir språkrör för Gröna Studenter

http://www.mynewsdesk.com/se/miljopartiet-de-grona-i-malmo/pressreleases/malmoebo-blir-spraakroer-foer-groena-studenter-1318583

Gröna Elin fick förnyat förtroende

Elin Hylander från Örebro har återvalts som ett av två språkrör för Gröna studenter. Som nytt språkrör valdes Tobias Gustavsson från Malmö. Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund som driver gröna frågor med studentfokus. Organisationen har cirka 1100 medlemmar.

Elin Hylander är 25 år gammal och studerar till ämneslärare (gymnasiet), med inriktning på samhällskunskap och historia vid Örebro universitet. Under Elins första år som språkrör för Gröna studenter har förbundet arbetat fram ett nytt idépolitiskt program.

– Gröna Studenters idéprogram är nu klubbat. Det innebär att vi framöver kommer att arbeta med visionen om ett fossilfritt samhälle och en hållbar bostads- och stadsutvecklingspolitik tillsammans med vår traditionella studentpolitik, säger Elin Hylander.

Gröna Studenter kommer också arbeta fram nya och skärpta politiska förslag för att förbättra mottagandet av nya människor till Sverige. Framför allt ser organisationen vikten av validering och möjlighet till kompletteringar av studier som en viktig fråga för integrationen och kompetensutvecklingen i Sverige.

Under året kommer även forskningspolitik att ligga högt på agendan, eftersom regeringen ska fatta beslut om en ny forskningsproposition. För Gröna Studenter är det viktigt att kunskap och nyfikenhet har ett egenvärde och att universiteteten och högskolorna ska få stor frihet i sitt arbete.

Elin vill dessutom bidra till att Gröna Studenter växer och hoppas kunna hjälpa fler lokalavdelningar i organisationen att utveckla sitt arbete för en grön studentpolitik. Det behövs fler gröna röster för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

– Jag är jätteglad över att få fortsätta som språkrör för Gröna studenter, säger Elin Hylander. Vi ska vara ett aktivt förbund med en egen självständig idéutveckling. När Miljöpartiet sitter i regering är det viktigt att vi kan komma med kloka, nytänkande och forskningsförankrade förslag för att klara av framtidens utmaningar.

Gröna Elin fick förnyat förtroende som studentspråkrör

http://www.mp.se/orebro/just-nu/pressmeddelande-elin-hylander-fran-orebro-atervald-som-sprakror-grona-studenter

Allt du behöver veta om riksårsmötet!

Uppdatering: Handlingar till årsmötet hittas här: https://drive.google.com/open?id=0BwCWMutFsulSWEVZRGtWaHhzdk0

Det har skickats ut mycket information om riksårsmötet den senaste tiden och nu försöker vi sammanställa allt som du behöver veta om riksårsmötet och allt som rör det på ett tydligt sätt. Riksårsmötet är Gröna Studenters högsta beslutande organ och äger rum en gång om året. Det är då medlemmar från hela landet samlas och diskuterar och beslutar om vad som ska hända i Gröna Studenter det kommande året. Den 19-21 februari samlas vi i Malmö.

Kallelsen och mer information om riksårsmötet hittar du här —>>
Här anmäler du dig! —->>
Vilka uppdrag du kan kandidera till och hur du gör hittar du här —->>
Tex riksstyrelsen, chefredaktör för Vy, valberedningen och flera projektgrupper
Hur och var du skickar motioner (förslag som rör organisationen) hittar du här —->>
Läs mer om förslaget till nytt idépolitiskt program och hur du lämnar synpunkter här —>>
Vill du vara funktionär? Kontakta Mikaela på info@gronastudenter.se

SISTA DAG ATT:
Anmäla dig: 8 januari
Skicka in motioner: 8 Januari
Kandidera till riksvalberedning: 8 januari
Kandidera till övriga förtroendeuppdrag: 31 januari

FRÅGOR som rör rikårsmötet?
Kontakta Mikaela på kansliet på info@gronastudenter.se eller 076 – 941 10 68